Universell utforming av nettside

8377479-website-design-template-elements

Universell utforming innebærer at nettsiden din må være utformet på en måte som gjør at alle kan lese og bruke den, selv personer med for eksempel synshemming som gjør det vanskelig å lese nettsider. Hvis du har ansvaret for en nettside, er det også mulig at du står ansvarlig for at nettsiden er uu-optimalisert.

At siden er universelt utformet innebærer blant annet at teksten på siden skal kunne forstørres helt opp i 200 prosent. Teksten på nettsiden må også ha en god kontrast mellom skrift og bakgrunn, som gjør at teksten er lett å lese. Bilder på nettsiden skal også ha en tekst som forklarer hva bildet handler om. Hvis det er lyd eller video som blir spilt automatisk når brukeren klikker seg inn på nettsiden, må brukeren kunne styre lyden selv – det vil si stoppe den helt eller sette den på pause.

I tillegg er det faktisk nå et krav at nye nettsider som skal lages, også må være mulige å bruke på mobil – altså optimalisert for mobil. Og sist, men ikke minst må det være mulig for brukerne å skrive ut informasjon fra nettsiden din uten at all bakgrunnsfargen på siden kommer med på utskriften.

Alt dette og hvem kravene gjelder for, kan du lese mer om på difi.no sine nettsider.