Lovgivning om bildebruk på nettet

Ladda ner

Alt som publiseres på internett er offentlig informasjon som i prinsippet er tilgjengelig for alle. Men det innebærer ikke at man kan ta andres bilder uten å opplyse om hvor det kommer fra eller publisere egne bilder uten tillatelse fra personene som er avbildet. Det er svært viktig å vurdere om man skal legge opp bildene på nettet før man gjør det, og å være klar over lovgivningen på området.

Det er ikke egne lover som direkte beskriver offentliggjøring av bilder på internett. Men lover om publisering av bilder gjelder også for bilder på Internett. Publisering av bilder havner inn under Åndsverkloven, som gjelder for både private blogger og hjemmesider. Det innebærer at det skal være samtykke av den som står bak bildet, med enkelte unntak. Åndsverkloven sier at opphavspersonen har krav på å bli gjengitt ved navn og at man skal få tillatelse av denne for å publisere bilder.

Man må også forholde seg til Personopplysningsloven når man publiserer bilder på nettet. Den skiller mellom publisering av situasjonsbilder og portrettbilder, hvor man ikke behøver samtykke ved førstnevnte. Men det kreves samtykke eller tillatelse ved portrettbilder, enten muntlig eller skriftlig. Her må man tenke på hvordan man behandler personopplysninger. Det finnes også enkelte unntak i lovgivningen som bør undersøkes før man publiserer et bilde.