Hva er XML

XML står for Extensible Markup Language og er et universelt oppmerkingsspråk(kombinasjon av tekst og ekstra informasjon om teksten) og en forenklet videreføring av SGML. XML kan brukes til f.eks koding av dokumenter, kommunikasjonsmiddel mellom dataformater og brukes også som verktøy for deling av data mellom informasjonsstystemer som internett.

Formatet .xml er et standard tekstformat og er leselig av både mennesker og av maskiner, det brukes «merker» som gir informasjon om hva innholdet i teksten er.

XML er også uavhengig av type plattform, så endringer innen teknologi vil ikke påvirke det, oppmerkingsspråk har også vært i bruk siden 1980-tallet så det er støttet av en stor mengde programvare og er velegnet for de fleste type dokumenter.

Til forskjell fra for eksempel HTML så er XML avhengig av innhold og struktur for at det skal kunne håndteres på en effektiv måte. Et vanlig XML-system er satt sammen av tre typer filer: XML-data som beskriver betydningen av dataene. XML-skjemaer som definerer regler for hva som kan og ikke kan ligge i filene og XML-transformeringer som gjør det mulig å bruke data i forskjellige programmer og filer.

Før XML kom, måtte programutviklere definere filformater for å utveksle data mellom programmer, noe som krevde detaljerte formatbeskrivelser samt en spesiell lese- og skrivekode.