Hva er HTML

TML er forkortelse for «Hypertext Markup Language» og er et markeringsspråk for formatering av nettsider som inneholder hypertekst og annen informasjon som skal vises i en nettleser. HTML brukes til å sette opp informasjon, f.eks overskrifter, avsnitt, lister og så videre. Det kan også benyttes til å beskrive utseende i et dokument.

Første gang et slikt system som HTML ble lagt var i 1989, da det ble utviklet for å utveksle informasjon med CERN og det ble også populært blandt andre universitet og utviklet seg derfra til det det er blitt idag.

Et HTML-dokument består av flere elementer, men som er satt sammen hovedsakelig av tre komponenter. Et par med «tags», en start «tag» og en avslutnings «tag», enhver HTML element er alt mellom og inkludert start «tag» og avslutnings «tag». Hver «tag» starter og slutter med parentes. Dokumentet vises da formatert i henhold til elementenes betydning som kan f.eks hjelpe en søkemotor forstå hva som er tittelen eller hva som er sitater.