Do’s and don’ts når du lager en hjemmeside

Når du skal lage en hjemmeside må den først og fremst være oversiktlig. Leserne som kommer til siden din leter etter informasjon. Du må gjøre det lett for dem å finne den informasjonen de søker. Dersom siden er uoversiktlig kan leserne gi opp å finne det de trenger og heller gå videre til en annen side.

Leserne tar ofte bare et raskt overblikk første gang de kommer til en ny nettside. Dersom de ikke liker siden stenger de den igjen. For å gjøre det enkelt for leserne bør du ha en rask oppsummering av teksten i første avsnitt. Da finner leserne ut om siden passer for dem eller ikke. Hvis det første avsnittet er interessant for dem, kommer de til å lese videre. Du kan gjerne understreke de viktigste punktene på siden din eller merke dem med en farge, slik at det er lett å finne ut hva siden handler om.

Ikke gjem den viktige informasjonen nederst på siden eller inne i et langt avsnitt med kjedelig tekst. Bruk gjerne bilder på siden, men sørg for at bildene er relevante. Dersom du har mange undersider kan du sette opp et register på siden av teksten, slik at det er lett å finne hver av de ulike sidene.

Ikke bruk et komplisert språk på hjemmesiden din. Skriv enkelt og lettlest, slik at det er raskt å finne informasjon. Dersom du oversetter tekst fra et annet språk må du aldri bruke automatiske oversettelsesprogram.

Ikke ta med unødig informasjon eller kompliserte detaljer på hjemmesiden. Hvis du skriver om kompliserte ting, kan du legge disse detaljene på en underside. Hjemmesiden skal vise leserne hva nettstedet handler om. De som er interessert i å lese mer, kommer til å bli værende på siden og lese undersidene også.